Før var dettefrivillig («may»), nå har det blitt obligatorisk («shall»).I tillegghar EU vedtatt at opprinnelsesgarantier fortsatt skal bli utstedt for kraftverksom har mottatt annen