Det tyske olje- og gasselskapet Wintershall DEA er en av aktørene på norsk sokkel. De fokuserer først og fremst på utvinning av gass. Torsdag denne uken kunne de og Oljedirektoratet sende ut pressemeldinger om at de har gjort betydelige gass- og oljefunn i Haltenbanken i Norskehavet, omtrent 270 km nord for Kristiansund.

– Funnene er i et område hvor det allerede er mye infrastruktur, og passer godt inn i strategien vår om å investere i leting nær eksisterende felt, noe som gir de beste mulighetene for utbygging, sier Hugo Dijkgraaf, Chief Technology Officer (CTO) og ansvarlig for global leting i konsernledelsen i Wintershall Dea.

Det er snakk om to funn, og det oppgis å utgjøre mellom 71 og 157 såkalte fat oljeekvivalenter. Dette er fellesenheten som brukes for å regne ut omfanget av væsker og gasser til en felles enhet. Ettersom det først og fremst er snakk om gass i funnene, kan vi ta utgangspunkt i at det totalt er snakk om mellom 8 og 14 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) med gass.

30 milliarder kroner

Prisen på gass varierer avhengig av flere faktorer, deriblant konsistens og hva den faktisk inneholder, og ikke minst hvor den leveres. Hvis vi tar utgangspunkt i leveranser til kontinentet lå snittprisen i april på 2,10 kr/Sm3. Det gir en anslått verdi på mellom 16,8 og 29,4 milliarder kroner.

IEA-kom nylig med en ny klimarapport som har gitt klimabevegelsen en gledesrus, samtidig som den har sendt sjokkbølger inn i oljebransjen. Rapporten tar for seg hva som må til for at verden skal klare å nå det utvidede målet om å begrense den globale oppvarmingen til kun 1,5 grader. Den slår fast at det blir ekstremt krevende, men at det lar seg gjøre hvis hele verden tar omfattende grep og går hardt, systematisk og koordinert til verks.

Som en del av forutsetningene for rapporten legges det til grunn at det fortsatt produseres fra eksisterende olje- og gassfunn, men at det ikke letes etter mer olje, gass eller kull. Samtidig må den eksisterende fossile energibruken erstattes med fornybare alternativer som solkraft og vindkraft, samt kjernekraft. I tillegg må de fornybare energikildene også dekke opp for økt energietterspørsel.

I tyske Wintershall DEA er de imidlertid klare på at gassen spiller og vil fortsette å spille en viktig rolle for de som selskap, men også for Tyskland, i årene fremover. De ser på norsk sokkel som en av sine viktigste leteområder.

– Norge er et strategisk område for Wintershall Dea. Vi vil fortsette å lete og utvikle felt som en del av vekstrategien på norsk sokkel, sier Dijkgraaf.

89-156 TWh

Energimengden i funnet til Wintershall DEA sier noe om mengden fossil energi som må erstattes med fornybare alternativer. For en energimengde på mellom 89 og 156 TWh kan sammenlignes med Norges totale vannkraftproduksjon i løpet av et år. Den utgjorde hele 141,6 TWh i fjor, og det var rekordmye. Vindkraften bidro samtidig med 9,9 TWh.

Det betyr at et enkelt funn av fossil energi på norsk sokkel tilsvarer omtrent et helt år med norsk vannkraftproduksjon når man sammenligner energimengde. Det gir en grei indikasjon på hvor store energimengder det er snakk om selv om det ikke er direkte sammenlignbart. For utnyttelsesgraden er større når energien kan brukes direkte fra elektrisitet istedenfor via en forbrenningsmotor der mye går tapt i varme.

På den andre siden treffer også fornybar energi mye av den samme problematikken hvis energien fra vindkraft og solkraft skal konverteres til hydrogen. Dessuten må det bygges ut mer variabel fornybar kraft, samt lagringskapasitet, for å håndtere svingningene i kraftproduksjonen.

Fornybar energi har imidlertid fordelen at den er nettopp det som ligger i navnet. Den er fornybar, i motsetning til olje og gass som er avhengig av nye funn når energien er brukt opp.

Samtidig er IEA-rapporten tydelig på hva som kreves av ny fornybar energi hvis det skal være mulig å stanse letingen etter mer olje og gass. Det inkluderer blant annet at:

  • Solkraft går 76-gangeren fra 821 TWh i 2020 til 62.333 TWh i 2050
  • Vindkraft går 15-gangeren fra 1.592 TWh i 2020 til 23.469 TWh i 2050
  • Kjernekraft dobles fra 2.698 TWh i 2020 til 5.497 TWh i 2050