Reaktorene ble tatt i bruk på 1980-tallet og har i utgangspunktet en levetid på 40 år. Målet er å forlenge denne til 50 år.

Frankrikes kjernefysiske reguleringsorgan mener dette er mulig så lenge operatøren EDF gjør noen sikkerhetsforbedringer.

I Frankrike er det påbudt med en sikkerhetsanalyse av atomreaktorer hvert tiende år for å kunne godkjenne videre bruk. Miljøorganisasjonen Greenpeace har krevd at landets eldste reaktorer må stenges før de fyller 40 år.

Frankrike har en større andel kjernekraft enn noe annet land.