Reaktorene ble tatt i bruk på 1980-tallet og har i utgangspunktet en levetid på 40 år. Målet er å forlenge denne til 50