Vindkraften får en stadig viktigere rolle å spille i det tyske energisystemet. De siste ti årene har vindkraften gått fra å stå for rundt en tiendedel av kraftproduksjon til å nærme seg halvparten. På tross av at konsesjonssystemet har stått i stampe det siste året, fortsetter vindkraftrekordene å komme.

I februar 2010 var fornybarandelen i Tyskland 16 prosent. I februar 2020 var andelen steget til hele 61 prosent.