Det er god aktivitet i norsk småkraftbransje og mange småkraftseiere som ønsker å selge. Samtidig øker investeringsviljen hos utenlandske investorer og ifølge Småkraftforeninga er prisene på