Hydro har i dag lagt frem resultatene for årets andre kvartal. Selskapet er mest kjent som en aluminiumsprodusent, men er også den tredje største operatøren av fornybar kraftproduksjon i Norge. De har også kraftproduksjon i Norden og Brasil.

I Norge produseres aluminiumen på fornybar energi, og dette fremheves som et stort internasjonalt konkurransefortrinn for en produksjon som globalt sett fører til relativt store klimagassutslipp.

I sin kvartalspresentasjon opplyser Hydro at de produserte nesten 2,3 TWh i årets andre kvartal.