Det internasjonale energibyrået, IEA, har lagt frem rapporten Net Zero by 2050. Dette er en rapport som tar for seg hva som må til hvis verden skal klare å kutte utslippene av CO2 nok til at den globale oppvarmingen begrenser seg til 1,5 grader i 2050.

– Vårt veikart viser de prioriterte handlingene som kreves i dag for å oppnå netto null utslipp innen 2050, sier IEA-sjef Dr. Faith Birol i en pressemelding.

IEA legger ikke skjul på at det blir veldig krevende å klare dette, og rapporten er stappfull av kriterier og forutsetninger som må til dersom verden skal klare å innfri målet om bare 1,5 graders oppvarming.

– Dette krever intet mindre enn en total omstilling av energisystemene som understøtter våre økonomier, skriver Birol i forordet til rapporten.

For Norge som olje- og gassnasjon er beskjeden klar. Hvis verden skal følge dette veikartet, så er det ikke rom for å investere mer i nye fossile energiprosjekter. Det må derimot investeres veldig mye mer i fornybare energikilder, og da spesielt solkraft og vindkraft.

Fra og med 2030 må det hvert eneste år bygges ut 630 GW med ny solkraft og 390 GW med vindkraft. Med dagens turbinstørrelser på opptil 15 MW offshore og 4,8 MW på land tilsvarer det mellom 26.000 og 81.250 nye vindturbiner - hvert eneste år.

I 2020 var det totalt installert 2.990 GW med fornybar energi i verden. Det utgjorde 29 prosent av installert kapasitet for produksjon av strøm. Sol- og vindkraft sto på sin side for 9 prosent.

Denne fornybare kapasiteten må tredobles innen 2030 og 9-ganges innen 2050. Da må kapasiteten opp i henholdsvis 10.300 og 26.600 GW. Det øker fornybarandelen til 61 og 88 prosent. Sol- og vindkraft må på sin side gå fra 9 prosent i fjor, til 40 prosent allerede i 2030 og hele 68 prosent av verdens kraftproduksjon innen 2050.

Ettersom sol- og vindkraft ikke er regulerbare energikilder, så vil dette kreve store ekstrainvesteringer i strømnettet. IEA skriver at de forventer en firedobling av investeringene i fleksibilitet.

Dermed må investeringene i strømnettet øke fra 260 milliarder dollar i 2020 til 820 milliarder dollar årlig rundt 2030 og rundt 800 milliarder dollar årlig rundt 2050. Mesteparten av det vil gå til trafoer og strømnett, men det forventes også kraftige økninger i investeringer knyttet til batterilagring og offentlige lademuligheter.

IEA legger også til grunn at det totale strømforbruket nesten vil fordobles. Det var på 26.800 TWh i 2020, og de forventer at det passerer 50.000 TWh i 2050. Det betyr at de fornybare energikildene sol og vind ikke bare må dekke opp for den fossile energien de skal erstatte, men også må dekke opp for det økte strømforbruket som følge av massiv elektrifisering.

IEA-rapporten er veldig tydelig på at det krever massive tiltak og omfattende koordinering hvis verden skal klare å følge veikartet de har skissert i denne rapporten. De gjør det også klart at dette vil koste.

- Den raske omstillingen av kraftbransjen innebærer tredoblede strømkostnader fra 2020 til 2050, skriver IEA i rapporten.