I en ny NVE-rapport kommer det frem at klimaendringenes påvirkning på nedbøren gir mer vannkraftproduksjon i Norge. Når vi nærmer oss neste århundre kan klimaendringer alene føre til at vannkraften i Norge vil produsere 8 TWh