Denne saken er del av en serie hvor Europower før valget tar for seg hvert enkelt partiprogram. Serien innledes med dette overblikket før