Det gjennomføres store investeringer i den norske kraftbransjen. Ifølge tall fra SSB som ble lagt frem i dag, onsdag, forventes det totale investeringer på 34,7 milliarder kroner i 2021.

Det er en nedgang fra de 38,6 milliardene som ble investert i fjor, og det er det laveste tallet siden 2017.

Kraftinvesteringer fra 2006 og frem til og med 2020 Foto: enerWE

I 2020 fordelte kraftinvesteringene seg slik:

  • Kraftproduksjon: 19,2 milliarder kroner
  • Strømnettet: 17,8 milliarder kroner
  • Fjernvarme: 1,5 milliarder kroner

I år forventes det å investeres mer i strømnettet, men mindre i fjernvarme og kraftproduksjon:

  • Kraftproduksjon: 14,6 milliarder kroner
  • Strømnettet: 18,3 milliarder kroner
  • Fjernvarme: 1,7 milliarder kroner

Det betyr at investeringene i strømnettet går litt opp etter to år med en liten nedgang, mens investeringene i ny kraftproduksjon går ned for første gang siden 2013.