Ekstremt lave kraftpriser har gjort at oppstarten av Ringhals 1 (865