Strømprisen er for tiden svært høy i Norge, men den er enda høyere i resten av Europa. En vesentlig del av forklaringen ligger i at Europa har for lite gass i lagrene sine, og at det kan gå tomt rundt mars hvis de fortsetter å tappes like raskt som nå. Det har presset gassprisen i været, og det smitter over på strømmarkedet fordi gassen kommer på marginalen.

Fordelen med gasskraft er at den er fleksibel, og at den har lavere klimautslipp enn kullkraften. Det er vanlig å regne med at gasskraften har et utslipp på 0,377 tonn per MWh mens kullkraften har omtrent ett tonn per produserte MWh. Lavere utslipp hjelper imidlertid fint lite når det ikke er nok gass samtidig som det er kaldt og lite vind i Europa. Da presses prisen opp, og det er nå dyrere å produsere gasskraft enn kullkraft.

Kullkraften lønnsom selv med høy karbonpris

Når Europower snakker med sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight, viser han til at det koster omtrent 100 euro å produsere én MWh med kullkraft og dobbelt så mye å produsere én MWh fra gasskraft. Det gjør at det er lønnsomt for kullkraftverkene å produsere for fullt.

– All kullkraft er lønnsom å produsere nå, sier Lilleholt.

For selv om man legger dagens rekordhøye pris på klimakvoter på toppen av kullkraften, blir den likevel billigere enn gasskraften. Det er tilfelle selv om kullkraftverkene må kjøpe langt flere klimakvoter enn gasskraftverkene.

Ingen ny kullkraft som kan settes inn

En av utfordringene med gass, er at det ikke bare er å øke produksjonen over natten. Det må letes etter nye felt, og det må bygges ut installasjoner for å hente den ut og transportere den. Det tar fort mange år før man kan få i gang økt produksjon.

Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Foto: Haakon Barstad

En av kullets fortrinn, er at det er kortere vei fra beslutning til produksjon. Europower spør derfor Lilleholt om det er et alternativ for Tyskland og Europa å sette inn mer kullkraft selv om det vil medføre store CO2-utslipp.

– Det er ikke noe kullkraft som ikke går nå. Alt som er tilgjengelig produserer nå, sier Lilleholt.

Det betyr at det ikke er noen reserver som kan settes inn dersom Europa skulle gå tom for gass i løpet av vinteren.