Fossilandelen økte med sju prosentpoeng fra 2015, viser den nasjonale varedeklarasjonen for elektrisitet som NVE la fram