Før jul signerte Energi Teknikk en kontrakt med Utvik Elektrisitetsverk for elektromekanisk leveranse til Nye Utvik kraftverk. Kraftverk ligger i Stryn kommune i