Klimakvotene har de siste årene økt kraftig i pris, og de påvirker den nordiske strømprisen. Det er fordi kullkraften og