Oppdaterte tall fra SSB viser at juni så langt i år er måneden med størst eksport av strøm over utenlandskablene. Da ble det eksportert rett i underkant av 2,7