Det grønne skiftet vil ha konsekvenser for maktforhold og spenninger mellom verdens land.NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) har ledet en studie som har sett på hvilke land