Tallene fremkommer i forbindelse med at Helleland i et skriftlig spørsmål til statsråden har bedt om regjeringens tallgrunnlag