Prisen på klimakvoter har satt stadig nye rekorder i 2021. I mai passerte de 50 euro for første gang,