2021 har vært et spesielt år for kraftmarkedet. Strømprisene er ekstraordinært høye, og i løpet av året har vannmagasinene gått fra å være rekordfulle totalt sett til å inneholde