Ifølge NVE var produksjonen i NO2 den laveste i uke 31 på 10 år. Produksjonen i NO2 var på 359 GWh, noe som er 13 prosent mindre enn uka før.

Fortsatt er fyllingsgraden i vannmagasinene i NO2 på et rekordlavt nivå for årstiden. Det er bare drøyt 17 TWh i magasinene i NO2, som er det prisområdet med størst magasinkapasitet i Norge. Magasinene er halvfulle.

Ifølge historikken når magasinene i NO2 normalt toppen midt i oktober, men de neste ti ukene er det normalt bare et tilsig på rundt 2 TWh.