I sin ukentlige kraftsituasjonsrapport skriver NVE at de har fått flere forespørsler om avvik mellom estimatet de opererer med for snømangden i snølagrene, og det andre analysemiljøer opererer med.

Ifølge NVEs beregninger utgjør snømagasinet 63 TWh ved utgangen av uke 17. Samtidig er det tørrere på bakken enn vanlig, og underskudddet i mark- og grunnvann utgjør omtrent 3 TWh.

– Justert for dette blir snømagasinet redusert til 60 TWh, som er om lag 10 prosent over gjennomsnittet for denne uken, skriver NVE.

NVE opplyser at den norske gjennomsnittsprisen for strøm lå på 36,8 øre/kWh i forrige uke. Med det som utgangspunkt innebærer det at nedjusteringen av snølageret med 3 TWh tilsvarer en redusert estimert verdi på 1,1 milliarder kroner. Totalt er beregnet verdi av snølageret nå på 22,1 milliarder kroner.

– Det er ikke uvanlig at snømengde estimert ved hjelp av modellene avviker fra målte verdier. I NVE sin snørapport2 som ble offentliggjort i mars ble det blant annet kommentert at NVE sitt snøkart midt i mars viste for mye snø i Finnmark og områdene rundt Gaustatoppen i Telemark. Dessuten hadde kartet for lite snø i områdene ved Filefjell og Sjusjøen, skriver NVE.

NVE skriver at de forventer å få på plass bedre analyser av snømengden etter hvert som de får innarbeidet nye kart fra Metereologisk institutt.

– Det nye datasettet er verken fullt ut implementert i kartproduktene våre på nett eller i energianalyser ennå. Det er derfor ikke mulig å komme med mer nøyaktige estimat for snømengde basert på det nye datasettet. Vi sikter på å ta i bruk det nye datasettet før neste snøsesong 2021-2022, skriver NVE.

Her kan du lese mer om nedjusteringen av snømagasinet i kraftsituasjonsrapporten for uke 16.