– Nå går tydeligvis selskapene gjennom gamle ringpermer og tar fram minnebrikkene for utbyggingsprosjekter som tidligere var ulønnsomme. Kraftselskapene flagger overfor oss at konsesjonssøknadene vil komme, og det vil bli mange, sier Lund til Stavanger Aftenblad.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) deler ut konsesjoner til kraftutbygginger i Norge og sørger for effektiv energibruk. Nå er kraft blitt mangelvare, og vi må bygge ut mer, sier Lund.

– Det vil bidra til å få ned prisene. Derfor er det isolert sett gledelig at så mange aktører nå melder at de har planer om utbygginger.