Ifølge OED vil kraftverkene ha for store konsekvenser for ett eller flere av temaene reindrift, naturmangfold og sammenhengende