Etter utallige forsinkelser og nærmere 13 år etter planen, er det nå endelig klart for at Olkiluoto 3 kan settes i drift.

Alle sikkerhetsklareringer er nå på plass og ifølge den finske Strålsäkerhetscentralen (STUK) skal selskapet Industrins Kraft TVO ha fått klarering til å starte prøvedrift den 22. januar. Deretter forventes full produksjon å komme i gang i begynnelsen av juni 2022.

– Når anlegget går på full kapasitet, kan det årlig produsere om lag 13 TWh med strøm.