Statkraft forteller i en pressemelding at de nå har startet kraftproduksjonen fra sitt første, flytende solkraftverk i Albania. Prosjektet er utviklet i samarbeid med den norske leverandøren Ocean Sun, og det er satt opp på Banja vannkraftverk.

Dette er den første av fire flytende enheter som skal produsere strøm. Den består av 1.536 solcellepaneler med en installert kapasitet på 0,5 MWp. Det vil si at solcellepanelene er sertifisert til å produsere 0,5 MW under standardiserte solforhold. Den faktiske produksjonen kan være både noe over og noe under.