I prisområdene NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) gikk fyllingsgraden under historisk minimum i tredje kvartal. Også NO2 (Kristiansand) hadde magasinfylling nær historisk bunnivå, opplyser NVE i sin kraftsituasjonsrapport for tredje kvartal.

Magasinfylling per 31. oktober 2021 i NO2. Nå på stigende trend etter nær bunn-nivå. Foto: NVE

Likevel falt kraftproduksjonen totalt i Norge med kun 6 prosent fra rekordåret 2020, fra 34,9 TWh til 32,7 TWh samme kvartal i fjor.