Den nordiske investeringsbank (NIB) melder i dag at de har signert en avtale 15-års låneavtale med Sogn og Fjordane Energi (SFE) på 30,0 millioner euro, tilsvarende drøye 303 millioner kroner. Lånet skal finansiere byggingen av et