– Vi i Småkraft er glade for å få til en god og verdiskapende transaksjon for begge parter. Vi arbeider sammen med grunneiere