Ifølge det finske selskapet TVO har idriftsettelsen av Olkiluoto 3-reaktoren blitt utsatt igjen og produksjonen er nå planlagt å starte i februar 2022. Brensel skal inn i reaktoren i mars neste år, mens oppkoblingen på nettet skal skje i oktober samme år.

– På grunn av koronapandemien har arbeidet ved OL3 fortsatt under spesielle forhold og nå begynner vi å bli klare for å laste brensel som er et stort skritt for oss, sier direktør for OL3-prosjektet i TVO, Jouni Silvennoinen.