En ny studie avdekker at klimaeffekten av vannkraftanlegg varierer mye over hele verden og over tid. Noen anlegg, spesielt i deler av Afrika og Sør-Asia, slipper