Kommentar: Bakgrunnen for meldingen er Multiconsult-rapporten «Kartlegging av den norskbaserte fornybarnæringen i 2019». Den ble overlevert til olje- og energiminister Tina Bru på fredag.

Hovedinnholdet i rapporten er omsetningstallene til ulike deler av fornybarnæringen. De viser at landbasert vindkraft i Norge visstnok hadde en total omsetning på 14,2 milliarder kroner i 2019. Tilsvarende tall for vannkraft-sektoren var angivelig 11,3 milliarder.

– Vindkraft på land gikk dermed for første gang forbi vannkraft, skriver NTB i en nyhetsmelding som har blitt gjengitt i en lang rekke aviser.

Når tittelen er «Vindkraftnæringen på land suser forbi vannkraft» er det lett å tro at vindkraft har vokst seg større enn vannkraft, men det er feil på omtrent alle måter.

Bygger mye, snart bråstopp

Det høye omsetningstallet til vindkraft inkluderer også investeringer. Det kommer frem når man leser litt mer enn sammendraget av rapporten.

– Utstyrsleveranse sto for 60 prosent av den nasjonale omsetningen innen landbasert vindkraft. Majoriteten (80 prosent) av de rundt 1800 er sysselsatt innenfor utbygging og rådgiving, står det lenger bak i rapporten.

Det er ingen tvil om norsk vindkraft for tiden er inne i en voldsom vekst. Det blir gjort store investeringer. Det betyr på ingen måte at vindkraften «suser forbi» vindkraften.

Ved utgangen av tredje kvartal i år var normalårsproduksjonen til vannkraft rundt 136 TWh, vindkraft har nettopp bikket 11 TWh.

Vindkraft har riktignok rundt 7 TWh under bygging mot vannkraftens 2 TWh. På den annen side er det forventet full bråstopp i utbyggingen av vindkraft i Norge etter 2021. Først i slutten av dette tiåret vil nye vindkraftkonsesjoner være klare.

Mens det jobber 1800 innenfor vindkraft, jobber det over 7500 innenfor vannkraft

– Vannkraftsektoren fortsetter dermed å være den klart største sektoren basert på antall sysselsatte, heter det i rapporten.

2,5 mrd. vs. 65 mrd.

NTB får god hjelp av rapportskriverne med vinklingen om at vindkraften suser forbi vannkraften.

– Landbasert vindkraft sto for en tredjedel av den totale omsetningen i fornybarnæringen i 2019 og overtok for første gang plassen som den største sektoren i fornybarbransjen, står det nemlig i det innledende sammendraget.

Men lenger bak kommer det andre opplysninger som får hele rapporten til å falle sammen:

– Omsetning fra produksjon av kraft fra landbaserte vindkraftverk i Norge var på 2,4 milliarder kroner i 2019, står det på side 21.

– Omsetning fra produksjon av kraft fra vannkraftverk i Norge var på 64,9 milliarder kroner i 2019, står det på side 26.

Dette er altså hentet fra samme rapport hvor det står at vindkraftens total omsetning var 14,2 milliarder, mens vannkraften omsatte for 11,3 milliarder.

Men kraftomsetningen var altså 2,5 milliarder mot 65 milliarder. Likevel fremstilles vindkraften som størst.

Det finnes muligens en fotnote i rapporten om hvordan Multiconsult definerer omsetning. Den kan umulig være i tråd med den allmenne oppfatningen av ordet.

Når vannkraftens kraftomsetningen er 27 ganger så stor som vindkraftens, er det bare tullball å fremstille vindkraften som «den største sektoren i fornybarbransjen».