Som Europower Energi tidligere har omtalt, var det i 2020 rekordhøy kraftproduksjon med totalt 153,3 TWh, ifølge Statnett. SSB