Statkraft er kritisk til forslaget om å verne Vefsna vassdraget som et ledd i supplering av verneplanen for norske vassdrag. I sin høringsuttalelse til styringsgruppas forslag til ny verneplan, ber Statkraft om at Norges vassdrags- og energidrektorast (NVE) tar Vefsna vassdraget ut av verneplanen.SIRI