Regjeringens ekstra satsing på energibruk og energiproduksjon med 1,2 mrd kroner i 2009 skal kanalisere gjennom etablerte programmer i Enova. Dette gir blant annet NTE håp om at bygging av Ytre Vikna vindpark kan komme raskt i gang.MONA ADOLFSENVed å kanalisere satsingen