Peltonturbiner brukes ofte ved store fallhøyder og relativt små vannmengder. Evanger, som er BKKs største kraftverk, har tre peltonturbiner, som Tveit skal