Småkraft AS har nærmest støvsugd småkraftmarkedet de siste ukene. Nå er de oppe i totalt 136 kraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 1450 GWh.

I enkelte kraftverk er det også mange grunneiere involverte. Ett av dem er Reinli kraftverk rett utenfor Bagn i Valdres, i Sør-Aurdal kommune som har en årlig produksjon på rundt 12 GWh. Kraftverket har en fallhøyde på 331 meter og det påvirker også eierskapet, der Småkraft AS har 51 prosent av aksjene.

– Det er utrolig mange i bygda som har eierskap til kraftverket.