Det er en stund siden de første småkraftverkene ble bygget. Svært mange er bygget på landbrukseiendommer, og bonden har som regel fallrettigheter og aksjer i kraftverket. Nå