– I hovedsak ønsker vi å bygge kraftverkene. Men vi er også interessert i å drifte og eie kraftverk i de prosjektene det er ønskelig at vi gjør