Småkraft AS meldte til Oslo Børs den 18. februar i år at investorene nå har bestemt seg for å skyte inn ny kapital i selskapet.

«Småkraft skal sammen med norske grunneiere investere 2,5 milliarder kroner i ny, fornybar energi. Selskapets investorer har lovet å stille med frisk kapital.»

Ifølge Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft AS, betyr det at i praksis at hovedaksjonær, det nederlandske pensjonsfondet APG, skyter inn 2,5 milliarder kroner i frisk kapital i selskapet.

Mye har imidlertid skjedd siden den gang. Koronaviruset har snudd verden på hodet og store verdier er gått tapt for mange bare i løpet av få uker. Ifølge Vedeler skal det imidlertid ikke være noe fare for kapitaltilførselen.

– Når det gjelder investeringer, så er meldingen fra vår investor at de står ved den tildelingen som vi har fått i forhold til midler. Så vår iver etter å investere står fortsatt. Men det er klart at akkurat nå så er det liten aktivitet rundt akkurat det. Men vi har i hvert fall ikke fått noen indikasjon på at dette er midler som trekkes tilbake på bakgrunn av hva som har skjedd så langt, sier Vedeler en måned etter at det ble kjent at APG ville gå inn med mer kapital i selskapet.

2 TWh innen 2022

Småkraft AS har allerede investert rundt 5 milliarder kroner og har i dag 111 kraftverk, som samlet produserer over 1,1 TWh. Allerede i september 2018 varslet selskapet at det hadde som mål å doble produksjonen til 2 TWh innen 2022. De jaktet da på kapital og i fjor sommer ble det rettet en kontantemisjon på tilsammen 50 millioner kroner mot eksisterende aksjonærer. Nå er kassen fylt opp ytterligere.

– Ser dere også etter mye prosjekter?

– Ja dette gir oss jo muligheter for å se på nye prosjekter. Det vil vi definitivt gjøre. Og med frisk kapital vil vi ha muligheter og midler til å kunne realisere de nye prosjektene, både de som vi har og de som ligger som muligheter rundt oss, forklarer Vedeler.

314 GWh på gang

Småkraft AS har en rekke konkrete prosjekter som de nå jobber med. Totalt er det 16 prosjekter under bygging per i dag. Disse vil samlet gi rundt 210 GWh årlig produksjon.

I en oversikt fra selskapet fremgår det at det totalt er sju prosjekter med en samlet produksjon på 104 GWh, som er de nærmest forestående nye prosjektene de jobber med.