NVE skriver i en pressemelding at det nå er 7.007 plusskunder i det norske strømnettet. - Plusskundestatistikken viser at det har vært en tredobling av antall plusskunder siden mars