NVE skriver i en pressemelding at det nå er 7.007 plusskunder i det norske strømnettet.

- Plusskundestatistikken viser at det har vært en tredobling av antall plusskunder siden mars 2019, sier seksjonssjef i RME, Guro Grøtterud.

Totalt hadde de en aggregert innmating til strømnettet på 25,6 GWh. Av det sto næringsaktører for 43 prosent.

– Om lag 87 posent av plusskundene i dag er husholdninger, sier Grøtterud.

En plusskunde er en strømkunde som også produserer egen strøm som selges tilbake til strømnettet.