OPPDATERT: Artikkelen er oppdatert med en endring av formulering om konsesjonsplikt for anlegg over 100