Lovverket åpnet i dag for at man får fritak for elavgift på egenprodusert solkraft. Det er imidlertid te krav som må oppfylles for å bli fritatt for elavgiften. Kraft må

1) være til eget bruk

2) være produsert i egne anlegg

3) bli fordelt via internt ledningsnett

Det tredje punktet som skaper imidlertid problemer for borettslag og sameier, som nå ikke får nyttet seg av fritaket. Det er dette regjeringen nå vil gjøre noe med og som de foreslår endringer i.