Frem til nå har solcelleanlegg først vært noe man installerte offgrid på hytter, og så har det blitt mer vanlig med solpanel på taket til boliger og etter hvert også næringsbygg.

I henhold til energiloven trenger ikke solanlegg med spenning på mindre enn 1000 volt vekselstrøm eller 1500 volt likestrøm å søke om konsesjon i henhold til energiloven. Slike anlegg kan kreve byggesøknad etter plan- og bygningsloven.

I en pressemelding forteller NVE at de har fått signaler om at interessen for større bakkemonterte anlegg er i ferd med å ta seg opp.