Det internasjonale energibyrået (IEA) har i lang tid fått kritikk fra flere fagmiljøer for å undervurdere betydningen av verdens fornybare energi. Den årlige rapporten World Energy Outlook (WEO) er