Kraftselskapet FosenKraft Energi AS på Ørlandet og elektroentreprenøren Fjeldseth AS i Trondheim eier dermed til sammen 80 prosent av Getek, mens tidlgiere eiere sitter igjen