Kraftselskapene Østfold Energi og Akershus Energi har tatt investeringsbeslutning for Furuseth Solkraftverk i Stor-Elvdal kommune. Dermed blir Norges første solkraftkonsesjon og første bakkemonterte solkraftverk i industriell skala bygget ut.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fattet konsesjonsbeslutning i begynnelsen av mai, og ingen klaget på vedtaket i løpet av klagefristen.

Furuseth Solkraftverk får en prislapp på 50 millioner kroner, skal kunne levere 6,4 gigawattimer strøm i året og skal stå klart i løpet av høsten 2022.

Selskapet Solgrid har prosjektert og utviklet solkraftverket.