I september og oktober har Otovo hentet 150 millioner kroner i egenkapital til datterselskapet European Distributed Energy Assets (EDEA). EDEA er Otovos eierselskap for solceller og nå legges det opp til en struktur med halvparten egenkapital og halvparten gjeld.

– Vi vil da totalt sett ha 300 millioner kroner å bygge solcelleanlegg for, sier Otovo-sjef, Andreas Thorsheim, til Europower Energi.

Det var Finansavisen som først meldte om saken.

Tror på leasing i Europa

De nye midlene skal brukes til å oppkapitalisere EDEA og å bygge solceller for det europeiske markedet.

– Vi tror at leasing av solceller vil bli et populært produkt også i Europa. I USA er det den mest populære måten å sikre seg solceller på. Vi håper nå å få bygget solceller for alle kronene vi har hentet og at det snart blir mer. Nå gjelder det å få produktet ut i alle markeder vi er tilstede, sier Thorsheim.

Etter emisjonen eier Otovo nærmere 19 prosent av EDEA. Blant de nye eierne er KLP, flere av Otovos aksjonærer og noen nye aksjonærer.

Emisjonen foregikk i to runder der rundt 50 millioner ble hentet i september, mens de resterende 100 millionene ble hentet i oktober.