Solkraft utgjør bare en promille av Norges kraftproduksjon som er koblet til nett, men noe er i ferd med å skje.

De siste månedene har meldingene tikket inn. Eidsiva har inngått samarbeid med Energeia om å bygge storskala solkraft i Norge. Haugaland Kraft starter opp solenergiselskapet Endra og vil bli markedsledende på solparker i Norden.

I mai ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) den første anleggskonsesjonen til et solkraftverk, og forventer flere søknader for større bakkemonterte anlegg i tiden som kommer.