Norsk Solar forteller i en pressemelding at de har etablert et felles investeringsselskap sammen med utviklingsbanken FinnFund. Selskapet får navnet «Nordic Impact Cooperation AS», og starter med 150 millioner kroner. Pengene skal investeres i prosjektene til Norsk Solar i utviklingsland.

– Samarbeidet med og kredibiliteten til FinnFund gir Norsk Solar en betydelig fordel ved finansieringen av mindre prosjekter i bedriftssegmentet. Norsk Solar er nå verdens første solenergiprodusent som kan levere fornybar energi til selskaper over hele verden fra solparker som indirekte har en nordisk stat som eier, sier Øyvind L.